USZ 2003/110, Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep 18-02-2003, , 02/6150 NABW-VV

Inhoudsindicatie

Inrichting, Academisch ziekenhuis, Bijstandsnorm

Samenvatting

Ten tijde hier van belang was gedaagde opgenomen in een academisch ziekenhuis. De doelstelling en de feitelijke verrichte werkzaamheden van een dergelijk ziekenhuis zijn onder meer gericht op het verlenen van de in artikel 8 lid 1 onder a ZFW omschreven verstrekking. In voeding, huisvesting, verwarming en dergelijke wordt voor de duur van de opname voorzien door het ziekenhuis. De daaraan verbonden kosten zijn begrepen in de verpleegprijs, die over het algemeen door zorgverzekeraars worden vergoed.

Op…

Verder lezen
Terug naar overzicht