USZ 2003/112, CRvB 21-01-2003, , 01/4620 WVG

Inhoudsindicatie

Vervoersvoorziening, Inkomensgrens, Vaststelling inkomen

Samenvatting

Betrokkenen, van wie een aanvraag om een vervoersvoorziening is afgewezen op grond van het feit dat hun inkomen hoger is dan anderhalf maal het in de Verordening vermelde norminkomen, zijn ervan uitgegaan dat onder inkomen in de zin van de Verordening moet worden verstaan het netto besteedbare inkomen.

Onder inkomen wordt ingevolge artikel 1.1 onderdeel b, van de Verordening echter verstaan het gezamenlijk bruto-inkomen, verminderd met de over het bruto-inkomen verschuldigde belasting, …

Verder lezen
Terug naar overzicht