USZ 2003/114, CRvB 07-02-2003, , 02/677 WSF, 02/3466 WSF (met annotatie van W.H.M. Vrancken)

Inhoudsindicatie

Punitieve sanctie, Criminal charge, Evenredigheid

Samenvatting

Evenals het College van beroep studiefinanciering is de Raad van oordeel dat de vordering wegens meerinkomen gebaseerd op onderdeel b van het zesde lid van artikel 26 WSF gelet op haar aard en zwaarte is te kwalificeren als een punitieve sanctie en daarmee aan te merken als een “criminal charge” in de zin van artikel 6 EVRM. De Raad kan zich in grote lijnen verenigen met de aan dit oordeel ten grondslag liggende overwegingen van het College zoals neergelegd…

Verder lezen
Terug naar overzicht