USZ 2003/115, CRvB 18-02-2003, , 00/3642 NABW, 00/3649 NABW

Inhoudsindicatie

Boete, Cautie, Zwijgrecht

Samenvatting

De Raad verwerpt het betoog dat het opleggen van de boete onrechtmatig is omdat appellante te laat is gewezen op haar recht om geen verklaring af te leggen als bedoeld in artikel 14b lid 1 Abw.

Het zwijgrecht is eerst van toepassing als uit de feiten en omstandigheden van het geval de conclusie kan worden getrokken dat het uitvoeringsorgaan het voornemen heeft een boete op te leggen. Indien een signaal is binnengekomen dat ten onrechte uitkering wordt ontvangen, kan uit het stellen…

Verder lezen
Terug naar overzicht