USZ 2003/116, CRvB 21-02-2003, , 00/3452 AOW

Inhoudsindicatie

Terugvordering geringe bedragen, Toetsing beleid, Goede procesorde

Samenvatting

De Raad merkt primair op dat de rechtbank rauwelijks is overgegaan tot een vernietiging van het bestreden besluit op grond van het motiveringsgebrek. Noch uit het proces-verbaal noch uit de gedingstukken valt op te maken dat de rechtbank aan appellant een nadere uiteenzetting ten aanzien van de rechtmatigheid van zijn besluit in het licht van de Regeling terugvordering geringe bedragen heeft verzocht. Naar het oordeel van de Raad had dit wel in de rede gelegen, nu…

Verder lezen
Terug naar overzicht