USZ 2003/123, CRvB 25-02-2003, , 01/2599 WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Schattingsbesluit WAO, WAZ, Wajong (SB), Stappen 1 en 2 Besluit uurloonschatting 1999 (BUS), Stappenvolgorde

Samenvatting

De Raad stelt vast dat uit het BUS volgt dat gedaagde primair tracht functiebestandscodes (fb-codes) te selecteren met functies met een urenomvang binnen een bandbreedte, waarvan de ondergrens wordt gevormd door de urenomvang van de maatgevende functie per week en waarvan de bovengrens wordt gevormd door een aan de omvang van de maatgevende functie gerelateerde opslag van 3, 4 of 5 uur (…

Verder lezen
Terug naar overzicht