USZ 2003/128, CRvB 28-01-2003, , 00/1075 NABW

Inhoudsindicatie

Inlichtingenverplichting, Gezamenlijke huishouding

Samenvatting

Nu vaststaat dat geen sprake is van een gezamenlijke huishouding met B, kan appellante niet worden tegengeworpen dat zij t.a.v. dezelfde gegevens, die kennelijk onvoldoende basis boden voor het aannemen van een gezamenlijke huishouding, geen bevredigende verklaring heeft kunnen geven voor diverse feiten en omstandigheden. Evenmin kan enkel op die grond worden geconcludeerd dat t.g.v. de schending van de inlichtingenplicht het recht op uitkering van appellante niet is vast te stellen.

Verder lezen
Terug naar overzicht