USZ 2003/129, CRvB 18-02-2003, , 00/2982 NABW

Inhoudsindicatie

Inlichtingenverplichting, Herhaalde vaststelling vermogen, Vermogensvrijlating, Schuld, Opeisbaarheid, Terugbetalingsverplichting

Samenvatting

1. Door geen melding te maken van het ontvangen van een Zwitser-Leven-uitkering van ƒ 17.819,= is appellante de op haar rustende inlichtingenverplichting niet naar behoren nagekomen. Het nadien tijdens heronderzoek desgevraagd alsnog toelichting geven op evenvermelde boeking maakt dit niet anders reeds omdat appelante gehouden was dit gegeven onverwijld, eigener beweging en op de voorgeschreven wijze (primair via de rechtmatigheidsonderzoekformulieren) aan gedaagde kenbaar te…

Verder lezen
Terug naar overzicht