USZ 2003/136, CRvB 13-02-2003, , 01/1215 WW

Inhoudsindicatie

Overname betalingsverplichting, Verzekeringsplicht, Fictieve dienstbetrekking

Samenvatting

Hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet is ook van toepassing op de zogenoemde fictieve dienstbetrekking.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht