USZ 2003/139, CRvB 07-01-2003, , 01/1795 WAO

Inhoudsindicatie

Pemba, Medische besluitenregeling, Equality of arms, Bezwaarprocedure, Onderscheid bestuurlijke voorprocedure en rechterlijke procedure

Samenvatting

1. In zijn uitspraak van 20 juli 20011 heeft de Raad geoordeeld dat en waarom art. 88c van de medische besluitenregeling een schending oplevert van artikel 6 EVRM en dat wel aan de eisen van laatstgenoemde bepaling wordt voldaan indien – de artikelen 88c en 88g WAO in zoverre buiten toepassing latend – in procedures in beroep en in hoger beroep door de administratieve rechter, met toepassing van artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht