USZ 2003/146, CRvB 11-03-2003, , 00/3770 NABW, 3772 NABW

Inhoudsindicatie

Voorschot, Beslistermijn, Redelijkerwijs duidelijk

Samenvatting

Met besluit van 21 april 1999 heeft gedaagde de in de periode van 4 februari 1997 t/m 23 juli 1997 verstrekte voorschotten teruggevorderd op grond van art. 80 Abw. Naar het oordeel van de Raad kunnen op grond van artikel 80 Abw alleen die voorschotten worden teruggevorderd, die verstrekt zijn zolang de termijn als bedoeld in artikel 68 Abw niet is verstreken. Door gedaagde is bij brief van 20 januari 1997 aan appellanten gevraagd vóór 10 februari 1997…

Verder lezen
Terug naar overzicht