USZ 2003/147, CRvB 14-03-2003, , 02/1308 TW, 02/1309 TW, 02/1818 TW, 02/1300 TW, 02/1289 TW, 02/1371 TW, 02/1369 TW, 01/5837 TW, 02/4745 TW, 01/5572 TW (met annotatie van Malva Driessen)

Inhoudsindicatie

Exporteerbaarheid toeslag, Niet-contributieve uitkering, Rechtstreekse werking

Samenvatting

De toeslag ingevolge de TW van betrokkenen wordt afgebouwd of stopgezet in verband met het feit dat zij in Turkije wonen of daar langer dan drie maanden verblijven. Toetsing aan artikel 5 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid is niet mogelijk, omdat het Europees Verdrag inzake Sociale Zekerheid (EVSZ) daarvoor in de plaats is getreden. De bestreden besluiten kunnen de toetsing aan artikel 11 van…

Verder lezen
Terug naar overzicht