USZ 2003/150, CRvB 14-03-2003, , 99/2921 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Proceskosten, Pseudo-samenhangende zaken

Samenvatting

Voor de vaststelling van de proceskosten overweegt de Raad dat alhoewel de ter beoordeling voorliggende zaken niet voldoen aan het in artikel 3 lid 2 van het Bpb neergelegde criterium voor samenhangende zaken, de Raad, gelet op de mate van samenhang die de zaken vertonen, aanleiding ziet de zaken als één zaak aan te merken. De Raad neemt hierbij in aanmerking dat de zaken (meermaals) op één zitting zijn behandeld, de rechtbank in één uitspraak over beide…

Verder lezen
Terug naar overzicht