USZ 2003/152, CRvB 04-03-2003, , 01/451 WAZ

Inhoudsindicatie

Vaststelling maatman zelfstandige, Door de fiscus aanvaarde winst

Samenvatting

In gedaagdes winst over 1995 is een bedrag begrepen, dat hij heeft ontvangen van zijn belangrijkste opdrachtgever als schadeloosstelling in verband met het wegvallen van een al jaren bestaande overeenkomst. Gedaagde heeft er voor gekozen dat bedrag in 1995 volledig ten laste van de bedrijfswinst te brengen. Ook bij de fiscus is deze schadeloosstelling als winst uit onderneming aangegeven. Zoals de Raad reeds eerder in zijn jurisprudentie tot uitdrukking heeft gebracht dient bij de bepaling van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht