USZ 2003/156, CRvB 14-03-2003, , 01/2675 WAO

Inhoudsindicatie

Maatman, Maatmanwisseling, Nieuwe bekwaamheden, WSW-arbeid

Samenvatting

De rechtbank heeft overwogen dat noch artikel 21 lid 3 WAO, noch enig ander artikel uit de WSW een aanknopingspunt biedt voor het standpunt dat een maatmanwisseling van reguliere arbeid naar WSW-arbeid is uitgesloten.

De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank. Ook de Raad vermag niet in te zien dat de tekst of de strekking van de WAO zich er ten principale tegen verzet om in een geval als het onderhavige, waarin de…

Verder lezen
Terug naar overzicht