USZ 2003/161, CRvB 18-03-2003, , 00/4748 NABW

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Interingsnorm

Samenvatting

Bij de berekening van het terug te vorderen bedrag heeft het bestuursorgaan terecht geen rekening gehouden met de zogenoemde interingsnorm. In voorkomende gevallen kan deze norm – inhoudend dat op een vermogen wordt ingeteerd met een bedrag per maand van anderhalf maal de geldende bijstandsnorm – worden gehanteerd bij de beoordeling of voorafgaande aan de aanvraag om bijstand sprake is geweest van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan als bedoeld in artikel 14 lid 1 Abw. Deze beoordeling is i…

Verder lezen
Terug naar overzicht