USZ 2003/165, CRvB 04-04-2003, , 01/4438 ANW

Inhoudsindicatie

Overlijden, Redelijkerwijs te verwachten, Mededeling arts, Beleid SVB

Samenvatting

In artikel 15 lid 1 aanhef en onder a van de Anw is bepaald dat de nabestaande wiens echtgenoot is overleden binnen een jaar nadat hij met die echtgenoot is gehuwd en de gezondheidstoestand ten tijde van de huwelijkssluiting zulks redelijkerwijs moest doen verwachten geen recht op nabestaandenuitkering heeft. Op grond van artikel 3 lid 1 Anw heeft deze bepaling tevens betrekking op geregistreerd partnerschap.

Bij de uitvoering van artikel 15 lid 1, aanhef en onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht