USZ 2003/168, CRvB 28-03-2003, , 00/4037 AOW

Inhoudsindicatie

Overgangsvoordelen AOW, Actuele wooneis, Geen discriminatie naar nationaliteit

Samenvatting

Namens appellant is aangevoerd dat op grond van artikel 27, tweede lid, van het Verdrag wel aanspraak bestaat op de overgangsvoordelen. De Raad is anders dan appellant van oordeel dat op grond van deze bepaling niet aangenomen kan worden dat de echtgenote van appellant voldoet aan de voorwaarde dat zij in Nederland woont. Het hiervoor weergegeven artikellid voorziet in een gelijke behandeling van Turkse en Nederlandse onderdanen, hetgeen inhoudt dat aan Turkse onderdanen geen andere…

Verder lezen
Terug naar overzicht