USZ 2003/169, CRvB 04-04-2003, , 99/4861 Anw

Inhoudsindicatie

Overgangsrecht Anw, Korten wachtgelduitkering, Geen rechtstreekse werking

Samenvatting

De rechtbank heeft geoordeeld dat artikel 28 sub b van ILO-conventie 128 en het vrijwel gelijkluidende artikel 67 sub b van de Europese Code geëigend zijn om rechtstreekse werking te hebben. Artikel 28 sub b van ILO-conventie 128 luidt aldus: “Ten aanzien van elke periodieke betaling waarop dit artikel van toepassing is: (..) b. kan het bedrag van de uitkering slechts worden verminderd in de mate waarin de overige inkomsten van het gezin van…

Verder lezen
Terug naar overzicht