USZ 2003/171, CRvB 28-03-2003, , 00/4008 WAO

Inhoudsindicatie

Hoorplicht, Feiten en omstandigheden na hoorzitting

Samenvatting

De Raad is van oordeel dat de na de hoorzitting op verzoek van de bezwaarverzekeringsarts opgestelde psychiatrische rapporten geen feiten of omstandigheden zijn zoals bedoeld in artikel 7:9 van de Awb. De Raad neemt daarbij in aanmerking dat de medische beperkingen als gevolg van die rapporten niet in betekenende mate anders zijn komen te liggen, althans niet in die mate dat de klasse-indeling daardoor wijzigt. Wel stelt de Raad vast dat het bestuursorgaan heeft gehandeld in…

Verder lezen
Terug naar overzicht