USZ 2003/174, CRvB 04-04-2003, , 00/5425 WAO

Inhoudsindicatie

Maatman, Pensioen- en vutpremie, Willekeur

Samenvatting

De Raad stelt voorop dat zijn jurisprudentie met betrekking tot de vaststelling van het maatmaninkomen inhoudt dat het werkgeversaandeel in de pensioen- en vutpremie (alleen dan) dient te worden verdisconteerd in dit inkomen indien de werkgever een hoger bedrag aan premie voor zijn rekening heeft genomen dan in de bedrijfstak gebruikelijk is. Gesteld noch gebleken is dat zulks hier het geval is.

De Raad acht onvoldoende grond aanwezig om appellant te volgen in zijn zienswijze dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht