USZ 2003/180, CRvB 25-03-2003, , 03/166 NABW-VV, 03/122 NABW

Inhoudsindicatie

Gezamenlijk huishouding, Onweerlegbaar rechtsvermoeden, Onderzoeksplicht

Samenvatting

Tussen gedaagde en zijn ex-echtgenote werd op grond van art. 3 lid 4 Abw een gezamenlijke huishouding aanwezig geacht, zodat zij voor de toepassing van de Abw als gehuwd moesten worden aangemerkt en de bijstand gelet op art. 13 lid 2 Abw afgestemd moet worden op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van het gezin. Art. 13 lid 4 Abw biedt de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden hiervan af te wijken. Indien de belanghebbende van…

Verder lezen
Terug naar overzicht