USZ 2003/183, CRvB 10-04-2003, , 02/2001 REA

Inhoudsindicatie

Voorziening, Onderwijsvoorziening, Dyslexie

Samenvatting

De Raad constateert dat bij de vaststelling van het in de (bijlage van de) Regeling computervoorzieningen in het onderwijs 1999 vervatte beleid van gedaagde niet is onderkend dat een computer in de onderwijssituatie naast de functie van schrijfhulp ook andere toepassingen (dan het vervangen van pen en papier) kan hebben. Nu de Regeling niet geacht kan worden betrekking te hebben op andere computertoepassingen had gedaagde de Regeling niet ten grondslag mogen leggen aan de afwijzing van onderhavige aanvraag, die…

Verder lezen
Terug naar overzicht