USZ 2003/188, CRvB 27-03-2003, , 00/4692 CSV, 02/4695 CSV

Inhoudsindicatie

Kennelijk onbehoorlijk bestuur, Dividenduitkering

Samenvatting

Door eind 1994 een dividenduitkering te doen, daalde het eigen vermogen naar ƒ 945,=. Op dat moment had de onderneming een belastingschuld van ƒ 379.657,=. Het doen van deze dividenduitkering moet naar het oordeel van de Raad worden gekwalificeerd als kennelijk onbehoorlijk bestuur, waarvoor appellanten verantwoordelijkheid dragen. Als bestuurders hadden zij met het oog op de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming hieraan niet mogen meewerken. Met betrekking tot de stelling van appellanten dat ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht