USZ 2003/192, CRvB 25-03-2003, , 01/648 WAJONG

Inhoudsindicatie

Omvang heroverweging in bezwaar, Maatregel

Samenvatting

Naar het oordeel van de Raad valt de beslissing om naar aanleiding van het bezwaar alsnog uitkering toe te kennen onder de heroverweging die ingevolge art. 7:11 Awb gemaakt moet worden. De ingangsdatum en de hoogte van de uitkering maken deel uit van de toekenningsbeslissing. De uit het tijdstip van indiening van de aanvraag voortvloeiende beslissing om een maatregel op te leggen waardoor het bedrag van de uitkering gedurende een jaar met 20% wordt verlaagd vormt naar het…

Verder lezen
Terug naar overzicht