USZ 2003/194, CRvB 04-04-2003, , 00/1230 AKW, 00/1231 AKW

Inhoudsindicatie

Geheimhouding

Samenvatting

Uit de beslissing van de Raad van 12 december 2001 volgt dat zowel het standpunt van gedaagde met betrekking tot de toepassing van art. 7:4, zesde lid, van de Awb als dat van de rechtbank met betrekking tot art. 8:29, derde lid, van de Awb niet kan worden gevolgd. Dit heeft tot gevolg dat aan appellant zowel tijdens de bezwaarprocedure als in beroep bij de rechtbank ten onrechte bepaalde informatie is onthouden, als gevolg waarvan naar het…

Verder lezen
Terug naar overzicht