USZ 2003/195, CRvB 08-04-2003, , 01/2825 WAO

Inhoudsindicatie

Bepaling van dwingend recht, Openbare orde, Omvang geding

Samenvatting

Art. 36, tweede lid, WAO, waarin de eerstejaars herbeoordeling is vastgelegd, kan ondanks zijn dwingendrechtelijke aard, niet worden geacht van zo|$$|Aan fundamentele betekenis voor de Nederlandse rechtsorde te zijn dat schending daarvan strijd oplevert met de openbare orde. Door dit artikellid in haar overwegingen te betrekken is de rechtbank in het onderhavige geval buiten de grenzen van het haar voorgelegde geschil getreden.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht