USZ 2003/2, CRvB 05-11-2002, , 01/1870 WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Stap 3 Besluit uurloonschatting 1999 (Bus), Reductiefactor

Samenvatting

Appellante werkte in haar maatmanfunctie op 40 uur per week. Aan haar worden twee fulltime en één parttime functie geduid. Gelet hierop wordt er door gedaagde een reductiefactor van 0.75 toegepast op de mediane loonwaarde (het loon van een fulltime functie), als gevolg waarvan appellante met ingang van 3 augustus 1999 minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Primair merkt de Raad op dat, ook onder het stelsel van maandloonvergelijking, bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht