USZ 2003/20, CRvB 26-11-2002, , 00/6518 WAO

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheidstoename, Amber, Overgangsrecht

Samenvatting

In zijn uitspraak van 5 februari 20021 heeft de Raad ten aanzien van de inwerkingtreding van de artikelen 32a AAW en 43a WAO met ingang van 29 december 1995 het oordeel van de rechtbank onderschreven dat het ontbreken van overgangsrecht medebrengt dat op grond van deze artikelen met ingang van 29 december 1995 recht hebben op heropening van de (ingetrokken) uitkering degenen, wier uitkering minder dan vijf jaar daarvoor was ingetrokken én die vanwege dezelfde ziekteoorzaak weer uitvallen én die op…

Verder lezen
Terug naar overzicht