USZ 2003/203, CRvB 07-05-2003, , 01/3880 ZFW

Inhoudsindicatie

Vergoeding plastische chirurgie

Samenvatting

Het bepaalde in art. 2 onder f Regeling niet-klinische plastisch-chirurgische hulp moet aldus worden uitgelegd dat een de geestelijke gezondheid blijvend ernstige schade toebrengend lijden in beginsel slechts dan aannemelijk is te achten als sprake is van een reeds ingezette uit objectief medisch oogpunt noodzakelijke behandeling van psychische klachten. Daar valt het gebruik van – milde tot matig zware – antidepressiva plus een verwijzing naar een psycholoog niet onder.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Bij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht