USZ 2003/205, CRvB 25-04-2003, , 02/4247 ANW, 02/4249 ANW

Inhoudsindicatie

Halfwees, Nabestaande

Samenvatting

De Raad concludeert dat na het overlijden van de vader er niet langer sprake is van een nabestaande die een halfwees heeft, zodat er geen rechthebbende meer is op een halfwezenuitkering ten behoeve van de kinderen. Het bepaalde in art. 22 lid 2 Anw kan hieraan niet afdoen. In deze bepaling is – kort gezegd – neergelegd dat onder het begrip nabestaande ook de verzorger van de halfwees kan worden begrepen. Ten tijde van het overlijden van de moeder van de kinderen…

Verder lezen
Terug naar overzicht