USZ 2003/207, CRvB 24-04-2003, , 00/3414 CSV (met annotatie van Mr. A. Moesker)

Inhoudsindicatie

Correctienota, Loonheffing, Loon, Genietingsmoment

Samenvatting

Het UWV hoeft niet met het opleggen van een correctienota terzake van ten onrechte niet-ingehouden loonheffing te wachten totdat in rechte is komen vast te staan dat de werkgever de niet-ingehouden loonheffing niet op de werknemers zal verhalen. Er is sprake van een uit dienstbetrekking genoten voordeel terzake van de loonheffing op het moment dat de werkgever zich ervan bewust wordt dat een loonbetaling is gedaan zonder dat daarop de verschuldigde loonheffing is ingehouden. Hier is…

Verder lezen
Terug naar overzicht