USZ 2003/217, CRvB 26-05-2003, , 01/2982 ZW

Inhoudsindicatie

Werknemer, Verzekeringsplicht, Uitzendbureau, Combinatie van functies, Nawerkingsbepaling

Samenvatting

Geen werknemer in de zin van de ZW. Blijkens de toepasselijke CAO wordt de uitzendovereenkomst geacht te zijn aangegaan op het tijdstip waarop de uitzendkracht de overeengekomen uitzendarbeid daadwerkelijk aanvangt, tenzij in deze overeenkomst anders is overeengekomen.

De vraag of betrokkene met toepassing van het bepaalde in art. 46 lid 1 ZW in aanmerking had moeten worden gebracht beantwoordt de Raad ontkennend. Bij een beoordeling van aanspraken ingevolge dit artikellid dient deze beoordeling per…

Verder lezen
Terug naar overzicht