USZ 2003/220, CRvB 06-06-2003, , 01/3413 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Controle buitenland, CNSS

Samenvatting

In het onderhavige geval is de Raad van oordeel dat het bestuursorgaan op grond van de geldende regelgeving niet verplicht was de controle van appellants gezondheidstoestand over te dragen aan de CNSS. Er stonden het bestuursorgaan verschillende wegen open om tot een beoordeling van appellants aanspraken te komen: een verzoek aan de CNSS de gezondheidstoestand van appellant te beoordelen, appellant oproepen voor onderzoek in Nederland, of zelf een arts naar Marokko sturen om appellant te onderzoeken. Van geen van genoemde wegen…

Verder lezen
Terug naar overzicht