USZ 2003/222, Rechtbank Leeuwarden 27-05-2003, , 02/1403 Wajong (met annotatie van M. Koolhoven)

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschikt, CBBS, Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), Duiden functies

Samenvatting

Het CBBS is niet onaanvaardbaar als instrument om de mate van arbeidsongeschiktheid van een verzekerde te bepalen ingevolge de Wajong, zoals nader geregeld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Bij de toepassing van het CBBS dient verweerder de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en, voor zover de belastingpunten van geselecteerde functies niet overeenkomen met de FML dan wel leiden tot overschrijding van de daarin vastgelegde belastbaarheid, te motiveren dan wel inzichtelijk te maken op grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht