USZ 2003/226, CRvB 29-04-2003, , 00/6006 WW

Inhoudsindicatie

Inlichtingenverplichting, (Minimum) boete

Samenvatting

Overtreding inlichtingenverplichting bestaande uit het nalaten drie gewerkte uren op te geven rechtvaardigt het opleggen van de minimumboete van ƒ 100,= , gelet op het belang dat de werknemer die aanspraak maakt op een WW-uitkering nauwgezet de werkbriefjes invult en de generaal preventieve werking van sancties.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en…

Verder lezen
Terug naar overzicht