USZ 2003/23, CRvB 03-12-2002, , 00/169 NABW, 00/1822 NABW

Inhoudsindicatie

Goede procesorde, Beslissing op bezwaar, Stukken in bezwaar ingediend na verstrijken termijn

Samenvatting

Bij besluit van 10 maart 1998 wordt het bezwaar tegen het besluit van 24 november 1997 tot weigering van bijstand ongegrond verklaard, omdat gedaagde na het verstrijken van de gestelde termijn eerst op 26 januari 1998 de gevraagde gegevens heeft overgelegd.

De Raad vernietigt. De Raad stelt voorop dat de gestelde termijn niet kan worden aangemerkt als een termijn voor het aanvullen van de aanvraag als bedoeld in artikel 4:5 Awb…

Verder lezen
Terug naar overzicht