USZ 2003/232, CRvB 29-04-2003, , 00/3767 TW

Inhoudsindicatie

Invordering, Beslagvrije voet, Inlichtingenplicht

Samenvatting

Art. 14g, negende lid TW bepaalt dat de beslagvrije voet niet geldt als de betrokkene zijn verplichting tot het verstrekken van inlichtingen die voor de tenuitvoerlegging van de terugvordering van belang zijn niet of niet behoorlijk nakomt. Uitgangspunt voor de hoogte van de beslagvrije voet als bedoeld in art. 475c en 475d Rv is de grens van 90% van de voor de schuldenaar geldende bijstandsnorm, inclusief de vakantieaanspraken. Afhankelijk van de specifieke sociaal-financiële situatie van…

Verder lezen
Terug naar overzicht