USZ 2003/24, CRvB 15-11-2002, , 01/1915 Anw

Inhoudsindicatie

Nabestaandenuitkering, Inkomen uit of in verband met arbeid, Eindejaarsuitkering, Kennelijk onredelijk resultaat

Samenvatting

Met appellant is de Raad van oordeel dat gedaagde de eindejaarsuitkering heeft verworven in december 1998, toen deze werd uitbetaald. Dit heeft in beginsel tot gevolg dat bij de vaststelling van het inkomen uit arbeid van gedaagde met dit bedrag in die maand volledig rekening dient te worden gehouden. De Raad is echter op grond van artikel 13 van het Besluit van oordeel dat appellant ten onrechte het volledige bedrag van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht