USZ 2003/243, CRvB 11-06-2003, , 00/4759 WW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Fictieve opzegtermijn, Ontbinding op termijn

Samenvatting

Nu uit de stukken van de ontbindingsprocedure blijkt dat partijen voor ogen heeft gestaan dat bij de vaststelling van de datum waarop de dienstbetrekking zou eindigen rekening zou worden gehouden met de voor de werkgever geldende opzegtermijn en de kantonrechter daaraan gevolg heeft gegeven, kan volgens de rechtbank niet worden geoordeeld dat de rechtens geldende opzegtermijn niet in acht is genomen.

De CRvB is van oordeel dat de rechtbank eraan voorbij is gegaan dat de arbeidsovereenkomst niet door opzegging is geëindigd…

Verder lezen
Terug naar overzicht