USZ 2003/250, CRvB 04-07-2003, , 00/5744, 00/5746 NABW

Inhoudsindicatie

Beslissing op bezwaar, Bestuurlijke heroverweging, Hulpbehoevendheid, Forfaitaire vergoeding, In aanmerking te nemen middelen, Vaststelling draagkracht

Samenvatting

1. Bij besluit van 27 augustus 1998 heeft gedaagde geen eindbeslissing gegeven, maar volstaan met een gedeeltelijke gegrondverklaring van het bezwaar en mededeling dat nadere besluitvorming moet volgen. Dit heeft geleid tot twee besluiten ter vaststelling van de hoogte van de bijstand. Deze getrapte wijze van besluitvorming is in strijd met art. 7:11 lid 2 Awb. Miskend is dat de bezwaarschriftprocedure bedoeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht