USZ 2003/258, CRvB 04-07-2003, , 01/1858 WAO

Inhoudsindicatie

Koppelingswet, Opschorting, Betaling, Terugwerkende kracht

Samenvatting

Met betrekking tot de uitleg van art. 50a WAO heeft de Raad geen aanleiding gezien om tot een ander oordeel te komen dan met betrekking tot de toepassing van art. 41 ZW in de hiervoor opgenomen uitspraak in de zaak 01/862 ZW, «USZ» 2003/257.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge…

Verder lezen
Terug naar overzicht