USZ 2003/26, CRvB 11-12-2002, , 01/2942 ZFW

Inhoudsindicatie

Verstrekking, Farmaceutische hulp

Samenvatting

Artikel 9 lid 1 aanhef en onder a, van het Verstrekkingenbesluit bepaalt dat farmaceutische hulp bestaat uit de aflevering van bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen. Ingevolge artikel 1 van de hier van toepassing zijnde Regeling farmaceutische hulp 1996 omvat farmaceutische hulp de geregistreerde geneesmiddelen, genoemd in de bijlage 1 bij deze regeling.

De Raad is van oordeel dat het dwingendrechtelijk karakter van deze bepalingen uitgangspunt behoort te zijn voor het antwoord op de vraag of in een concreet geval terecht verstrekking van…

Verder lezen
Terug naar overzicht