USZ 2003/260, CRvB 04-07-2003, , 01/1249 WAO

Inhoudsindicatie

Koppelingswet, Moment intreden arbeidsongeschiktheid, Einde wachttijd, Verzekeringsplicht

Samenvatting

Betrokkene was ten tijde van het intreden van de arbeidsongeschiktheid (29 oktober 1997) verzekerd ingevolge de WAO. Of hij bij het einde van de wachttijd van 52 weken verzekerd was, is voor zijn aanspraak op uitkering niet relevant. De eis van verzekering wordt alleen gesteld bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Deze eis geldt niet gedurende de wachttijd, noch na afloop daarvan.

Art. 50a WAO, dat voorziet in opschorting van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht