USZ 2003/262, CRvB 04-07-2003, , 00/6603 WAO (met annotatie van Barend Barentsen)

Inhoudsindicatie

Koppelingswet, Moment intreden arbeidsongeschiktheid, Verzekeringsplicht

Samenvatting

De Raad onderschrijft de uitleg door het UWV van de uitspraak van 24 juli 2002 («USZ» 2002/270) en de gevolgen daarvan voor het onderhavige geval. Dit betekent dat betrokkene, die vóór en tot 1 juli 1998 een dienstverband had waaraan verzekeringsplicht was verbonden, die op 17 februari 1999 wegens ziekte is uitgevallen en die door het uitvoeringsorgaan niet op de hoogte is gesteld van de beëindiging van de verzekeringsplicht, geen uitkering ingevolge…

Verder lezen
Terug naar overzicht