USZ 2003/264, CRvB 06-06-2003, , 02/88 AOW

Inhoudsindicatie

Ontvangst besluit, Niet-aangetekende verzending, Ontvangst aannemelijk

Samenvatting

Volgens vaste jurisprudentie komt het risico dat niet-aangetekend verzonden stukken niet worden ontvangen, in beginsel voor rekening van de afzender. In casu is de Raad evenwel tot de conclusie gekomen, dat bij uitzondering voldoende concrete aanknopingspunten aanwezig zijn om aan het niet-aangetekend verzenden van de betreffende besluiten door gedaagde niet de consequentie te verbinden dat appellant wordt vermoed deze besluiten niet te hebben ontvangen. De Raad overweegt hiertoe dat appellant de ontvangst…

Verder lezen
Terug naar overzicht