USZ 2003/27, CRvB 31-10-2002, , 00/1453 ALGEM

Inhoudsindicatie

Vrijwilligers, Verzekeringsplicht, Onkostenvergoeding, Loon

Samenvatting

De Raad heeft in het kader van de vraag of sprake is van verzekeringsplicht de vaste basisvergoeding van ƒ 60,= (met oplopende indexering), die de vrijwilligers ontvingen voor hun hulp bij de bloedinzameling, als loon aangemerkt. Gelet op de aard en de omvang van de vergoeding, kan deze niet anders worden beschouwd dan als een bepaalde reguliere tegenprestatie voor verrichte arbeid per avond. Het ligt op de weg van de werkgever om aan te tonen dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht