USZ 2003/28, CRvB 12-12-2002, , 00/3513 ALGEM, 00/3514 WW

Inhoudsindicatie

Verzekeringsplicht, Koerier, Kilometervergoeding, Loon

Samenvatting

In hoger beroep is de vraag aan de orde of de aan appellant verstrekte kilometervergoeding van ƒ 0,56,= als loon kan worden aangemerkt. Net als de rechtbank is de Raad van oordeel dat in dit geval geen sprake is van een dienstbetrekking naar burgerlijk recht, omdat de verplichting tot loonbetaling ontbreekt. De door appellant ontvangen onkostenvergoeding kan niet gezien worden als een contraprestatie, in geld of in natura, voor de door hem verrichte werkzaamheden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht