USZ 2003/284, CRvB 09-07-2003, , 00/6317 WW (met annotatie van A. Damsteegt)

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Dringende redenen, Onaanvaardbare consequenties

Samenvatting

Hoewel aanstonds duidelijk was dat appellant niet aan de referte-eis voldeed en hij derhalve geen recht had op een WW-uitkering, heeft verweerder aan appellant ruim drie maanden “tegen beter weten in” voorschotten verstrekt. Gelet op appellants omvangrijke lasten en hoge schulden, hij voor materiële ondersteuning en huisvesting was aangewezen op familieleden alsmede dat aannemelijk is dat appellant over de periode waarin gedaagde voorschotten heeft verstrekt geen bijstandsuitkering kon krijgen1, wordt aangenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht