USZ 2003/320, Rechtbank Maastricht 28-08-2003, , AWB 02/1860 NABW (met annotatie van W. den Ouden)

Inhoudsindicatie

Proceskosten in bezwaar, Herroepen, Fictieve weigering

Samenvatting

Ingevolge art. 7:15 lid 2 Awb worden de kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voorzover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.

De rechtbank is van oordeel dat in geval van het niet tijdig nemen van een besluit het erkennen van het handelen in strijd met een wettelijke plicht en het alsnog…

Verder lezen
Terug naar overzicht